MACVAL TEA d.o.o. Za uvoz i izvoz, proizvodnju i preradu, lekovitog, začinskog i aromatičnog bilja

Sedište firme: Narodnog Fronta br. 57/411 , 21000 Novi Sad , Republika Srbija

Poslovna administrativna jedinica Novi Sad: Poslovno administrativna jedinica: Lovćenska br.7 , 21000 Novi Sad , Tel/Fax 021/47 22 468

Poslovna proizvodnja jedinica Čoka: Pakeraj filter čajeva, klasičnih čajeva,voćnih čajeva, začina i dodataka jelima poslovno proizvodna jedinica: Petra Drapšina br. 39 , 23 320 Čoka ,Tel/Fax 0230/ 71 121

e-mail:office@macvalgroup.com

 

 

 

 

PROIZVODNJA I PRERADA, LEKOVITOG, ZAČINSKOG I AROMATIČNOG BILJA