"MACVAL TEA" D.O.O. je privatno preduzeće sa osnovnom delatnošću proizvodnje, prerade i prometa lekovitog, začinskog i aromatičnog bilja. Sa sedištem u Novom Sadu i poslovnom jedinicom u Čoki, i razvijenom mrežom od preko 100 aktivnih kupaca zauzima jedno od vodećih mesta na tržištu Srbije gde nastupa sa asortimanom od preko 50 vrsta finalnih proizvoda među kojima dominiraju čajevi. "MACVAL TEA" nastupa i na svetskom tržištu sa godišnjom prodajom od preko 500 tona, gde se kao kupci javljaju firme iz zemalja zapadne Evrope među kojima su Nemačka, Italija i Švajcarska, a u od pre par godina filter čajeve izvozimo i u USA. Okosnicu programa prodaje čine grupe finalnih proizvoda među kojima su filter, klasični, voćni, ledeni čajevi, i pakerski proizvodi među kojima je i ”Vojvođanski Začin”. Razvijena prodajna mreža - mahom veletrgovinskih firmi obezbeđuje dinamičnu distribuciju svih naših proizvoda na tržištu Srbije. Svetskom tržištu nudimo sirovinsku bazu i poluproizvode od lekovitog, začinskog i aromatičnog bilja na bazi evropski priznatih standarda u proizvodnji zdrave hrane i ekologije. Potvrda uspešnog nastupa na ino tržištima javlja se u vidu unapred sklopljenih dugoročnih ugovora sa stranim partnerima o plasmanu lekovitog, začinskog i aromatičnog bilja. Primarna proizvodnja odvija se na sopstvenim površinama i u saradnji sa individualnim poljoprivrednim proizvođačima na ukupnoj površini od preko 420 hektara. Geografska lokacija proizvodnih kapaciteta pripada severnom Banatu, jednom od najplodnijih zemljišta Evrope. Proizvodnja se odvija na savremenim mašinama koje zadovoljavaju evropske standarde u pogledu zdrave hrane i zaštite životne sredine. Sve sirovine se obezbeđuju iz sopstvene proizvodnje, koja je u skladu sa standardima kvaliteta Evropske Unije. Finalni proizvodi namenjeni domaćem tržištu zadovoljavaju kvalitet po svetskim standardima. Preduzeće "MACVAL TEA" ima definisanu dugoročnu viziju razvoja. Oslonac razvoja čine nova tržišta, povećanje obima proizvodnje, proširenje proizvodnih kapaciteta, proširenje asortimana, kao i dalje poboljšanje kvaliteta proizvoda i sklapanje novih dugoročnih ugovora o izvozu. Kontinuirani kvalitet su potvrdile analize i kupci svih naših proizvoda, uključujući i "ICE TEA"-prvi ledeni čaj domaće proizvodnje proizveden u saradnji sa Subotičkom Mlekarom.

 

 

 

 

PROIZVODNJA I PRERADA, LEKOVITOG, ZAČINSKOG I AROMATIČNOG BILJA